Šerák, Obří skály

Nápadná skaliska Obří skály (1 082 m) tvořící mrazový srub se nacházejí na severním úbočí hory Šerák (1 351 m) v Hrubém Jeseníku na okraji NPR Šerák - Keprník. Obří skály jsou velice dobře patrné od Ramzovského sedla či z Horní Lipové a Lipové - Lázní.

Obří skály jsou mohutná svorová skaliska s krystaly staurolitu a andaluzitu dosahující výšky 10 až 16 metrů a tyčící se nad údolím Vražedného potoka. Od skal, které se táhnou v délce asi 600 metrů a které z lesních porostů obnažila větrná smršť v 70. letech minulého století, se otevírají krásné výhledy na Rychlebské hory a Žulovskou pahorkatinu.

Fotografie
6611-1477836843.jpg
6622-1477836843.jpg
6633-1477836843.jpg
6644-1477836843.jpg
6655-1477836844.jpg